Nie zgadzamy się na taki sposób rozdzielania pieniędzy publicznych.

 
Solidarnie z pokrzywdzonymi samorządami sześciu radnych rady #powiatwałbrzyski: Ewa Dorosz, Ramona Bukowska, Leonard Górski, Bogdan Stochaj, Kamil Orpel i Jarosław Buzarewicz powiedziało NIE funkcjonującemu modelowi przyznawania przez rząd pieniędzy powiatom, miastom, gminom.
 
Dziś na sesji głosowaliśmy uchwałę, która wprowadzała do budżetu powiatu ponad 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Nie zgadzamy się na taki sposób rozdzielania pieniędzy publicznych. Nie można dzielić samorządów na gorsze i lepsze, zasłużone i niezasłużone. Mówimy NIE uznaniowemu i niczym nieumotywowanemu dzieleniu pieniędzy podatników, w myśl zasady dawać tylko „swoim”. Nie chcemy funkcjonować w tak niesprawiedliwym mechaniźmie rządu Mateusza Morawieckiego.

Aktywnie uczestniczymy w ważnych dla mieszkańców naszego powiatu inicjatywach.

 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, jeszcze przed pandemią: z Katarzyną Mrzygłocką (poseł na sejm), Sylwią Bielawską (wiceprezydent Wałbrzycha), Andrzejem Lipińskim (burmistrzem Mieroszowa) i Rafałem Jurkowlańcem (byłym marszałkiem i wojewodą).
 
Aktualnie m.in.: zainicjowaliśmy spotkanie w sprawie programu STOP SMOG (pierwsze za nami), w środę uczestnicznymy w sesji rady powiatu, umawiamy kolejne spotkanie z władzami #gminaCzarnyBór i kopalni #Melafir w sprawie ustawienia w Czarnym Borze stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza.

Kolejna sesja Rady Powiatu za nami…

 
Zakończyła się sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, na których zapadają ważne dla mieszkańców naszych gmin decyzje. Od roku obradujemy głównie on-line / uwaga, zdjęcie archiwalne 🙂 /, dbając o swoje zdrowie i zdrowie naszych współpracowników. Zachowujemy jednak aktywność, reprezentujemy sprawy mieszkańców powiatu. W ten sam sposób pracujemy na komisjach, klubie radnych.
 
Dziś na sesji m.in.: o bezpieczeństwie, o tym, jaki wpływ ma pandemia na rynek pracy, o akcji „Bezpieczny mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego” / uwaga! przekazujemy płyny do dezynfekcji i maseczki /, o pieniądzach dla osób niepełnosprawnych, o budowie chodnika w #Witków w gminie #CzarnyBór, o budowie chodnika w #Łomnica, o dalszym etapie budowy drogi #Rybnica #Głuszyca, o tym, jak wskutek działalności kopalni #Melafir jest #brudnyCzarnyBór, o zagospodarowaniu byłego zakładu w #Walim / powstanie baza sprzętu do utrzymania dróg.
 
Nie- powiedzieliśmy w sprawie likwidacji wydziału pracy w sądzie w #Wałbrzych.
 

Nie chcemy likwidacji wydziału pracy w wałbrzyskim sądzie.

 
Wspólnie z Krzysztofem Kwiatkowskim, starostą Powiatu Wałbrzyskiego, samorządowcami z regionu oraz przedstawicielami związków zawodowych i Okręgowej Izby Adwokackiej zaprotestowaliśmy dzisiaj przeciwko likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu. To niedopuszczalne, aby mieszkańcy tak dużej aglomeracji bardzo ważne dla Nich sprawy załatwiali w sądach w Ząbkowicach Śląskich lub Świdnicy. Apelujemy do Ministra Sprawiedliwości o wycofanie się z decyzji.
 
Zachęcam Państwa do podpisania petycji, którą znajdziecie pod linkiem: https://bit.ly/3m6aX2U
 

Czy w Czarnym Borze musi być brudno?

 
Zwróciłem się do #WojewódzkiInspektoratOchronyŚrodowiska we #Wrocław, Delegatury w #Wałbrzych z prośbą o ustawienie stacji pomiarowej stężeń pyłu PM10 na naszym osiedlu, w #brudnyCzarnyBór. Ostatnie takie pomiary były prowadzone w 2014 i 2017 roku.
 
Pomimo tego, że od ostatnich pomiarów transport materiału skalnego #melafir został przekierowany z ciągu drogi gminnej na tzw. obwodnicę, odczuwalny poziom zapylenia nie zmniejszył się. Badania są istotne z uwagi na nieprzerwaną uciążliwość (zapylenie) wywoływane niewłaściwą działalnością Kopalni Melafiru “Grzędy”.
 

Czytaj dalej „Czy w Czarnym Borze musi być brudno?”