Obszar ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej powiększy się w nowej perspektywie unijnej

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (tzw. ZIT) to forma współpracy samorządów, współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Dzięki niej samorządy mogą skuteczniej i efektywniej realizować swoje przedsięwzięcia. Dzięki dialogowi z samorządem województwa w ostatnich miesiącach gminy wypracowały nowe formy współpracy.

Od początku roku Zarząd Województwa pracuje nad kształtem instrumentów, poprzez które będzie dysponował środkami wsparcia unijnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. Unijna Polityka Spójności na najbliższe lata obejmuje 5 głównych celów, natomiast ZIT-y będą realizować głównie założenia ostatniego z nich, określanego jako „Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych”.

Continue reading „Obszar ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej powiększy się w nowej perspektywie unijnej”

„Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”

Z #Walim do #Głuszyca. Dziś wystawę przekazałem dyrektor Sabinie Jelewskiej.
#FundacjaDorastajzNami pomaga dzieciom bohaterów.
Przejmujące fotografie zobaczyli już mieszkańcy #Wałbrzych, #SzczawnoZdrój, #Mieroszów, #JedlinaZdrój.
Odwiedź koniecznie, zatrzymaj się w #CentrumKulturyMiejskaBibliotekaPubliczna w Głuszycy.
Współpraca #ŁukaszKazek.

#jesień2020 #Budżet2021 #powiatwałbrzyski

Wiele zadań można realizować wspólnie. Państwa, moje propozycje do budżetu 2021 #powiatwałbrzyski i gmina #CzarnyBór złożone.
Gmina Czarny Bór:
1. Budowa chodnika w Jaczkowie.
2. Budowa chodnika od ul. Świerkowej do skrzyżowania Polna – Wesoła w Czarnym Borze.
3. Remont nawierzchni – ul. Wesoła w Czarnym Borze.
4. Budowa drogi – ul. Brzozowa, Malinowa, Azaliowa w Czarnym Borze.
5. Montaż oświetlenia – ul. Jasna w Czarnym Borze.
6. Zagospodarowanie zalewu w Grzędach i terenu wokół ruin Zamku Książęcego w Grzędach, parku przy stadionie w oraz terenu przy wieży zamkowej w Czarnym Borze.
7. Skomunikowanie gminy Czarny Bór z Wałbrzychem.
Powiat – wnioski według obowiązującej klasyfikacji.
Przed nami długie rozmowy #dialog #współpraca #działanie.

Budżet powiatu w 2021 roku

Wakacje w pełni, sezon urlopowy trwa… Tym bardziej mamy czas, aby pomyśleć o naszych gminach. Czekam na Wasze propozycje! Na co powinniśmy w budżecie #powiatwałbrzyski na rok 2021 zabezpieczyć środki? Jakie, Waszym zdaniem, inwestycje, wydarzenia powinny być w przyszłym roku zrealizowane?
Piszcie w komentarzach na moim profilu fb lub wysyłajcie mailem jarek@buzarewicz.eu.