Media bez wyboru

Trwa protest przeciwko rządowym planom wprowadzenia nowego podatku od reklam. Podatek nazwany jest „haraczem, uderzającym w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, sport oraz media”.

Nowa danina odbierana jest przez redakcje także jako zagrożenie dla wolności słowa i wolności wyboru poprzez zmniejszenie interesującej Polaków oferty w przypadku konieczności ograniczania kosztów działania czy wręcz upadku niektórych mediów. Takie właśnie mogą być skutki wspomnianego podatku. Co więcej, podatek ten faworyzuje „firmy, które nie inwestują w tworzenie polskich, lokalnych treści, kosztem podmiotów, które w Polsce inwestują najwięcej”.

W tej sprawie powstał także list otwarty.

Smogowi powiedzmy stop

 
Jeszcze w lutym NFOŚiGW poinformuje o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru oraz nowych warunkach udziału w programie STOP SMOG.
 
Program jest dla osób ubogich energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie można otrzymać na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70 % kosztów realizacji porozumienia.
 
Zadanie może być realizowane przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat.
Wystąpiliśmy do starosty wałbrzyskiego o zainteresowanie się formą ekologicznego wsparcia mieszkańców naszego powiatu, wprowadzenie programu przy współpracy z gminami.
 
 

Kobiety ponownie wyszły na ulice

Życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju i jako wartość, której źródłem są przepisy konstytucyjne, powinno być chronione przez ustawodawcę, nie tylko w formie przepisów gwarantujących przetrwanie człowieka jako jednostki czysto biologicznej, ale także jako bytu całościowego, dla którego egzystencji niezbędne są również odpowiednie warunki społeczne, bytowe, kulturowe, w całości składające się na istnienie jednostki.

Protesty kobiet są odpowiedzią na uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Wyrok ma być opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw.

Fot. użyczone / fb Iwona Krawczyk

Budżet powiatu uszczuplono o około 2,7 mln zł.

Sesja rady powiatu wałbrzyskiego. Niedopatrzenie, niedopilnowanie starosty, niekompetencja…

Wiele pytań bez odpowiedzi, wniosek członka zarządu Mirosława Potapowicza o zamknięcie merytorycznej dyskusji.

Oddajemy pieniądze do budżetu państwa! Tym razem otrzymaliśmy dwie decyzje.

Foto użyczone / Wałbrzych24.com

Starosta, jego współpracownicy nie słuchają mieszkańców.

Dziękujemy za wszystkie złożone propozycje do budżetu #ziemiawałbrzyska. Rozmawiamy, a wszystkie sugestie, uwagi zgłaszamy zarządowi #powiatwałbrzyski. Wybrani przez mieszkańców radni skupieni wokół @KrzysztofKwiatkowski nie widzą potrzeby ich realizacji. To między innymi: uruchomienie programu powiatowego wymiany węglowych źródeł ciepła na ekologiczne, wymiana oświetleń ulicznych na energooszczędne, poprawa bezpieczeństwa- dodatkowe patrole policji w #CzarnyBór#Mieroszów, #SzczawnoZdrój, dofinansowanie prestiżowych dla powiatu wydarzeń kulturalnych, promujących nasze gminy, wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń i wypoczynku ścieżki zdrowia wokół góry Mniszek, wsparcie budowy kompleksu oświatowo-sportowo-rekreacyjnego w #SzczawnoZdrój.