Jarosław Buzarewicz

Jarosław Buzarewicz,

od 2001 mieszkaniec Czarnego Boru.

Żonaty, córka Wiktoria, syn Igor.

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (filologia polska).

Od 2005 roku dyrektor Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, w latach 2010-2012 dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, członek Rady Honorowej Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu, Rady Kultury Wałbrzycha, Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, Stowarzyszenia Muzyczne Legendy Wałbrzycha.

Od 1991 do 2005 dziennikarz, związany między innymi z: Muzycznym Radiem, Telewizją Polską Wrocław, BBC, Nowinami Jeleniogórskimi. Redaktor naczelny Radia BRW.

W latach 2001-2005 roku prowadził własną agencję Public Relations „Mo-Ja” Multimedia.

Nauczyciel akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu (2004-2008).

Posiada certyfikat Ministra Skarbu Państwa upoważniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W radach nadzorczych reprezentował Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Burmistrza Kamiennej Góry.

Samorządowiec, od 2014 roku radny Powiatu Wałbrzyskiego, pracuje w: Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji, Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu (przewodniczący), Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Bezpieczeństwa, (w kadencji 2014 – 2018 pracował w: Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu, Komisji Bezpieczeństwa, Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu), w latach 2010-2014 radny gminy Czarny Bór (pracował w Komisjach: Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy oraz Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia), wcześniej między innymi: członek Zarządu Miasta Kamiennej Góry, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kamienna Góra, przewodniczący Komisji Strategii Budżetu i Rozwoju, przewodniczący Komisji Regulaminowej.

Ważniejsze kursy i szkolenia: menedżer kultury, dostęp do informacji publicznej oraz BIP, rachunkowość instytucji kultury – obowiązki w zakresie kontroli zarządczej, organizacja imprez kulturalnych – uwarunkowania prawne i podatkowe, opracowywanie wniosków do Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prawo zamówień publicznych, tryb i zasady organizowania imprez masowych i zgromadzeń, kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zarządzanie kapitałem intelektualnym, rozwiązywanie problemów alkoholowych (program  PARPA).