Pomysł na gminę, powiat

#dialog #współpraca #działanie

Mandat radnego powiatu wałbrzyskiego to realny wpływ na podejmowane decyzje, ważne dla mieszkańców gmin Czarny Bór i Mieroszów. Dziękuję za poparcie, zaufanie, wsparcie, współpracę. 21 października 2018 roku otrzymałem od Państwa dwa razy więcej głosów niż podczas wyborów samorządowych w 2014 roku.

Podobnie, jak w ciągu minionych 4 lat, będę wspierać inicjatywy mieszkańców, radnych Mieroszowa. Liczę na współpracę z wybranym burmistrzem! Bliskie jest mi zaangażowanie w Sokołowsko osób tworzących Fundację Sztuki Współczesnej IN SITU, z którymi od lat współpracuję.

Nasz powiatu musi również funkcjonować w oparciu o współprace z gospodarzami wszystkich gmin, z prezydentem, radnymi Wałbrzycha, zarządem województwa dolnośląskiego, radnymi sejmiku oraz parlamentarzystami.

Nadal chcę współpracować z radnymi gminy Czarny Bór, także z osobami współtworzącymi KWW MY DLA GMINY, kandydatami tego komitetu do Rady Gminy.

Do współpracy zaprosiłem (od lewej): Małgorzatę Policht (Grzędy), Adriana Smolenia (Czarny Bór), Edytę Szczepaniak (Czarny Bór), Ewelinę Łyzuń (Borówno – Czarny Bór), Urszulę Malinowską (Witków), Mieczysława Ostrowskiego (Borówno – Czarny Bór), Krystynę Niemiec (Czarny Bór), Zenaidę Piotrowską (Czarny Bór), Zbigniewa Mokrzyckiego (Czarny Bór).

Co chcemy zrobić?

  1. Otworzymy gminę na turystów: uruchomimy kąpielisko w Grzędach, wybudujemy ścieżki rowerowe, oznakujemy zabytki, wyeksponujemy ruiny Zamku Książęcego w Grzędach, przywrócimy dawną świetność parkowi przy stadionie oraz wieży zamkowej w Czarnym Borze, zorganizujemy wydarzenia o charakterze ogólnopolskim.
  2. Wspólnie pozyskamy środki na rozwój działalności: kulturalnej, sportowej stowarzyszeń i klubów. Będziemy indeksować dotacje dla klubów sportowych.
  3. Poprawimy zasięg telefonii komórkowej i internetu w Grzędach.
  4. Wyremontujemy zaniedbane budynki komunalne.
  5. Dokończymy budowę instalacji gazowej na ul.: Głównej, Krótkiej, Polnej w Czarnym Borze, dociągniemy sieć gazową do Borówna i Grząd.
  6. Pozyskamy środki na dalszy remont zabytkowych kościołów.
  7. Otworzymy w Czarnym Borze poradnię dla kobiet.
  8. Zadbamy o jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.
  9. Zmniejszymy zapylenie melafirem w Czarnym Borze i Grzędach – wyłącznie mądry dialog z zarządem kopalni.
  10. Uruchomimy połączenia autobusowe – dojazd do Wałbrzycha, Gorc z każdego sołectwa.

Dlaczego to zrobimy?

Bo mieszkamy w gminie Czarny Bór i wiemy, z jakim problemami borykają się mieszkańcy.

Bo nadal zamierzamy tu mieszkać, nie uciekamy do wielkiego miasta.

Bo chcemy, by nasza gmina rozwijała się i była dla nas powodem do dumy.

Bo chcemy tu spędzać wolny czas.

Bo wiemy, jak i skąd pozyskać brakujące fundusze.

Skąd weźmiemy na to pieniądze?

Środki zostaną zabezpieczone w budżecie gminy na lata 2019 – 2023, a przede wszystkim pozyskane z programów operacyjnych, w tym: Funduszy Europejskich, programu rządowego Fundusz Dróg Samorządowych, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz budżetu województwa dolnośląskiego.