Twoi radni w latach 2010 – 2018

Radni KWW My dla Gminy, kadencja 2014 – 2018

Okręg wyborczy nr 11

Czarny Bór, ul. Jasna, Wesoła

Edyta Szczepaniak, wykształcenie wyższe socjologiczne, trener pracy, doradca personalny, asystent rodziny

Okręg wyborczy nr 12

Czarny Bór, ul. Skalników 1-10C

Edward Kiełbasa, wykształcenie średnie, elektromonter

Okręg wyborczy nr 14

Grzędy od nr 1 do nr 54

Katarzyna Rolka, wykształcenie wyższe, członek zarządu Kopalni Ogorzelec, główny księgowy

Okręg wyborczy nr 15

Grzędy od nr 55 do końca, Grzędy Górne

Arkadiusz Wodziak, wykształcenie wyższe, nauczyciel, fizyk, informatyk

***

Radni KWW Jarosława Buzarewicza, kadencja 2010 – 2014

Okręg nr 1

Borówno

Czarny Bór (ulice: Górnicza, Jasna, Kamiennogórska, Kolejowa, Krótka,
Leśna, Nadrzeczna, Parkowa, Polna, Słoneczna, Sportowa, Wałbrzyska,
Wesoła, Zamkowa)

Jarosław Buzarewicz, wykształcenie wyższe, dyrektor Wałbrzyskiego
Ośrodka Kultury
Członek Komisji Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy oraz
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Tomasz Drohomirecki, wykształcenie średnie, przedsiębiorca
Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia oraz Komisji Spraw
Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Okręg nr 2

Czarny Bór (ulice: Azaliowa, Brzozowa, Jarzębinowa, Kwiatowa,
Malinowa, Skalników, Świerkowa, XXX-lecia PRL)

Henryka Wyszowska, wykształcenie wyższe, emerytowana nauczycielka
Członek Komisji Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy oraz
Komisji Rewizyjnej

Artur Czernik, wykształcenie wyższe, specjalista ds. handlowych
Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i
Zdrowia

Okręg nr 3

Grzędy Górne
Grzędy Dolne

Katarzyna Rolka z domu Kozicka, wykształcenie wyższe, główny księgowy
Przewodnicząca Komisji Budżetu, Strategii, Rozwoju i Promocji Gminy
oraz członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

Arkadiusz Wodziak, wykształcenie wyższe, nauczyciel
Zastępca przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
oraz członek Komisji Spraw Społecznych, Rolnictwa i Ochrony Środowiska