Za późno, ale…

W gminie Czarny Bór trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieca starego typu na nowe przyjazne środowisku źródło ciepła. Czasu jest bardzo mało… Dofinansowanie przysługuje na zadania, które zostaną zakończone przed złożeniem wniosku. Pod uwagę brane są koszty poniesione od 1 stycznia 2017 r. w związku z realizacją wymiany źródła ciepła, udokumentowane fakturami lub rachunkami.

Wiele gmin już w ubiegłym roku zaoferowało mieszkańcom taką formę pomocy. Przed sesją budżetową, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, o możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania i w naszej gminie przypomniałem przewodniczącej Rady Gminy Czarny Bór, Sylwestrze Wawrzyniak.  Continue reading „Za późno, ale…”

Do Komisji Powiatu po kasę

Fot. Walbrzyszek.com

Radni PSL i Ziemi Wałbrzyskiej zmienili zasady wypłaty diet w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, w myśl zasady „Jesteś z nami, my zapłacimy Tobie, bądź bierny, mierny, ale wierny”. „Koalicjanci” zadecydowali o zwiększeniu diet tym radnym, którzy będą w pełni akceptować ich zasady. Po wprowadzonych zmianach diety „rządzących” w zależności od pełnionych przez nich „funkcji” będą w wysokości 1400 – 1878 zł miesięcznie.

Radni klubu Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego nie przyszli do rady po samorządowe pieniądze i zaproponowali obniżenie wszystkim Radnym diet do wielkości minimalnych, jednak „koalicjanci” nie zgodzili się na to i postanowili podnieść diety dla „swoich”. Continue reading „Do Komisji Powiatu po kasę”