Za późno, ale…

W gminie Czarny Bór trwa nabór wniosków na dofinansowanie wymiany pieca starego typu na nowe przyjazne środowisku źródło ciepła. Czasu jest bardzo mało… Dofinansowanie przysługuje na zadania, które zostaną zakończone przed złożeniem wniosku. Pod uwagę brane są koszty poniesione od 1 stycznia 2017 r. w związku z realizacją wymiany źródła ciepła, udokumentowane fakturami lub rachunkami.

Wiele gmin już w ubiegłym roku zaoferowało mieszkańcom taką formę pomocy. Przed sesją budżetową, jeszcze w grudniu ubiegłego roku, o możliwości wprowadzenia takiego rozwiązania i w naszej gminie przypomniałem przewodniczącej Rady Gminy Czarny Bór, Sylwestrze Wawrzyniak.  Czytaj dalej „Za późno, ale…”

Czarny Bór w budowie

Kolejne inwestycje wkrótce. 25 kwietnia na sesji nadzwyczajnej rady powiatu wałbrzyskiego przekazaliśmy ponad 200 tys. zł na budowę chodników w: Grzędach i Czarnym Borze, w kierunku Witkowa. Tymczasem trwa remont ul. Głównej w Czarnym Borze- wspólna inwestycja powiatu i gminy.

Absurdy drogowe

Póki co normalnie nie wjedziemy do marketu w Czarnym Borze. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie widzi problemu w obecnej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej. Kręćmy więc uważnie, rozglądając się… Co więcej, służba uważa, że „dopuszczenie relacji lewoskrętnych zakłóci płynność ruchu”, a korkom nie będzie końca!

Wcześniej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zasłaniała się koniecznością przebudowania wjazdu. Wystarczy podwójną linię ciągłą wzdłuż drogi zastąpić przerywaną…

Po co nam „Sudety 2030”?

Wyraziliśmy zgodę na przystąpieniem do prac nad tworzeniem strategii rozwoju społeczno- gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 „Sudety 2030”.

Wykorzystując potencjał społeczno-gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski – czytamy we wstępie do Deklaracji Sudeckiej.

Program powstanie w oparciu o 15 szczegółowych celów, których realizacja ma poprawić warunki życia mieszkańców i umożliwić szybszy rozwój gospodarczy regionu.  Czytaj dalej „Po co nam „Sudety 2030”?”