Czarny Bór w budowie

Kolejne inwestycje wkrótce. 25 kwietnia na sesji nadzwyczajnej rady powiatu wałbrzyskiego przekazaliśmy ponad 200 tys. zł na budowę chodników w: Grzędach i Czarnym Borze, w kierunku Witkowa. Tymczasem trwa remont ul. Głównej w Czarnym Borze- wspólna inwestycja powiatu i gminy.

Absurdy drogowe

Póki co normalnie nie wjedziemy do marketu w Czarnym Borze. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie widzi problemu w obecnej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej. Kręćmy więc uważnie, rozglądając się… Co więcej, służba uważa, że „dopuszczenie relacji lewoskrętnych zakłóci płynność ruchu”, a korkom nie będzie końca!

Wcześniej Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zasłaniała się koniecznością przebudowania wjazdu. Wystarczy podwójną linię ciągłą wzdłuż drogi zastąpić przerywaną…

Po co nam „Sudety 2030”?

Wyraziliśmy zgodę na przystąpieniem do prac nad tworzeniem strategii rozwoju społeczno- gospodarczego południowej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030 „Sudety 2030”.

Wykorzystując potencjał społeczno-gospodarczy i bogactwo wszelkich zasobów tego obszaru zobowiązujemy się do rozpoczęcia prac nad stworzeniem wspólnego planu modernizacji i rozwoju zwanego „Strategią Rozwoju Sudety 2030”. Dokument ten będzie podstawą do przygotowania specjalnego Programu Operacyjnego dla tej części Polski – czytamy we wstępie do Deklaracji Sudeckiej.

Program powstanie w oparciu o 15 szczegółowych celów, których realizacja ma poprawić warunki życia mieszkańców i umożliwić szybszy rozwój gospodarczy regionu.  Czytaj dalej „Po co nam „Sudety 2030”?”