28.10.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Radny Jarosław Buzarewicz przypomniał, że 14 września bieżącego roku został powołany sztab kryzysowy na podstawie zawiadomienia o znalezieniu obiektów militarnych na terenie powiatu wałbrzyskiego, a następnie zapytał czy na dzień bieżący zagrożenie to zostało zweryfikowane, jak długo będą trwały prace oraz czy prace sztabu wiążą się z dodatkowymi kosztami. Zapytał ponadto, czy Akademia Górniczo-Hutnicza zaangażuje się w prowadzenie badań.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że w chwili otrzymania zgłoszenia o znaleziskach militarnych zostały zawiadomione wszystkie merytoryczne ministerstwa oraz wojewoda dolnośląski. Dodał, że prace sztabu nadal trwają, a tym samym odbywa się weryfikacja znaleziska. Opowiedział, że spotkanie sztabu kryzysowego zostanie zwołane w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia bieżącej sesji rady. Zaznaczył, że za żadne wykonywane badania powiat wałbrzyski nie ponosi kosztów. Dodał, że jedynie podczas wykonywania prac weryfikacyjnych należy pokryć koszty delegacji dla geodety. Przypomniał, że prace sztabu polegają na weryfikacji zagrożenia. Wspomniał, że powiat wałbrzyski będzie musiał ponadto dokonać inwentaryzacji, jednak trwa oczekiwanie na stosowne dokumenty.

Koniec remontu mostu w Witkowie

Rozebranie uszkodzonych elementów, wzmocnienie konstrukcji, remont przyczółków, umocnienie skarp potoku Lesk oraz położenie nowej nawierzchni asfaltowej. To zadania przed jakimi stanął samorząd Gminy Czarny Bór podczas remontu mostu w miejscowości Witków, uszkodzonego podczas powodzi w 2011 roku. Dzięki dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości niespełna 219 tys. zł remont tej długo oczekiwanej inwestycji dobiegł końca. W uroczystości oddania mostu do użytku na zaproszenie lokalnych samorządowców wziął udział Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz.

W latach 2012- 2014 Gmina Czarny Bór otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w łącznej wysokości 1,7 mln zł. Środki zostały przekazane samorządowi na realizację 14 zadań polegających na remontach lub odbudowie niespełna 4 km dróg gminnych i dwóch obiektów mostowych. W roku 2015 Gmina Czarny Bór realizuje 4 zadania wycenione na łączną kwotę niemal 1,5 mln zł.

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Prace nad budżetem powiatu na 2016 rok

Moje wnioski do budżetu, złożone wspólnie z Andrzejem Lipińskim.

Gmina Czarny Bór:

– budowa chodnika w Witkowie,

– przebudowa chodników w Czarnym Borze,  ul. Parkowa, XXX-lecia PRL,

– przebudowa drogi powiatowej Grzędy – Krzeszów,

– zabezpieczenie 100 tys. zł na utworzenie Powiatowego Centrum Sportów Zimowych w Czarnym Borze.

Gmina Mieroszów:

– przebudowa chodników w Mieroszowie, od ul. Hożej do ul. Kwiatowej, ul. Sportowa 6a – 6e,

– dokończenie remontu nawierzchni, Łączna – Chełmsko Śląskie,

– przebudowa drogi powiatowej, Sokołowsko.

Polsko-czeska współpraca

Wspólnie z zarządem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Ministerstwem Gospodarki współorganizowałem „Polsko-Czeską Konferencję Gospodarczą” w Jeleniej Górze. Zostałem zaproszony także do prowadzenia panelu z udziałem m.in.: Ilony Antoniszyn – Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Gościem specjalnym był Jiři Koliba, Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

Republika Czeska należy do naszych głównych partnerów gospodarczych. W 2014r. zajmowała 5 miejsce pod względem obrotów handlowych, a już w I półroczu br. polsko-czeskie obroty handlowe odnotowały wzrost o ok. 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skumulowana wartość polskich inwestycji w Czechach na koniec 2013 r. według danych NBP wyniosła ok. 1,6 mld EUR. Czeskie inwestycje w Polsce są prawie 6-krotnie mniejsze, a ich skumulowana wartość wyniosła niecałe 270 mln EUR. W Jeleniej Górze zastanawiano się, jak te proporcje wyrównać. Jiři Koliba, wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, mówił m.in. o gwałtownym przyspieszeniu gospodarki czeskiej.

Konferencja była największym i najważniejszym przedsięwzięciem promocyjnym dla polskiego i czeskiego biznesu, przedstawicieli samorządów oraz izb gospodarczych z obszarów przygranicznych.