Co z kasą dla OSP?

Jedną z propozycji podczas Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego, której jestem członkiem było dofinansowanie dla OSP w Walimiu w wysokości 40 000 zł.

Dyskusja:  Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił uwagę, że są trzy wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych ubiegające się w powiecie o dofinansowanie (także Witków i Jaczków). Zaapelował, aby wygospodarować z tegorocznego budżetu kwotę 40 tys. zł na OSP w Witkowie i zaplanować na rok przyszły również 40 tys. dla OSP w Jaczkowie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu Józef Piksa podkreślił, że finansowanie ochotniczych straży pożarnych jest zadaniem własnym gminy, które pozyskują na ten cel środki z różnych źródeł np. PZU. Wspomniał, że niemożliwym jest aby przy tak niskim budżecie powiat mógł w jednym roku dofinansować zakup samochodu strażackiego dla trzech jednostek OSP.

Radny Jarosław Buzarewicz zapewnił, że każda jednostka dysponuje wkładem własnym oraz ma zapewnienie o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, gminy, nadleśnictw i Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego.

Ostatecznie pieniądze w tym roku otrzyma OSP w Walimiu. Pozostałe wnioski będę ponownie przedstawiać radnym przy konstruowaniu budżetu powiatu na 2017 rok. Przy czym radni uważają, że w jednym roku powinno się dofinansowywać kwotą 40 tys. zł wyłącznie jedną jednostkę OPS.