Mieszkańcy nie chcą odoru

Ponad 100 osób wzięło udział we wczorajszej rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130 w obrębie Ptaszków, gm. Kamienna Góra”. Rozprawa administracyjna trwała blisko 5 godzin. Odbyła się w Kamiennej Górze.

Inwestorzy przedstawili zasady wytwarzania gruntu i kompozytu, który miałby być produkowany na prywatnej działce za stacją paliw przy drodze Kamienna Góra – Borówno. Instalacja byłaby przygotowana na przerób 120 tys. ton odpadów, codziennie przyjeżdżałoby do niej 50 samochodów ciężarowych. Produkcja miałaby się odbywać na otwartym terenie.

Wypowiedziało się 28 osób. Każdy z rozmówców sprzeciwiał się rozpoczęciu takiej produkcji na granicy dwóch powiatów: kamiennogórskiego i wałbrzyskiego, w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego, Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji oraz Borówna.

Inwestorzy odnieśli się także do moich wniosków, byli jednak mało przekonywujący. Uważam, że zmieszanie dwóch odpadów (co miałoby miejsce) nie czyni substancji czystą. To wciąż odpad zmieszany. Brak infrastruktury, urządzenie mobilne – to kolejny, zdaniem inwestorów, atut. W praktyce bardzo drobne frakcje składowanoby na pryzmach odkrytych, emisja odoru byłaby bardzo uciążliwa. Zdaniem inwestrów, smród unosiłby się przez 90 – 440 godz. w ciągu roku. Zagrożeniem jest także odciek przemysłowy, który przedostawałby się do rowów melioracyjnych. W pobliżu znajdują się studnie, z których czerpana jest woda przez Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji. Nie ma zatem 100 proc. gwarancji nienaruszenia równowagi przyrodniczej. Co ważne, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami nie przewiduje w miejscu planowanej inwestycji utworzenia składowiska odpadów, a więc miejsca magazynowania osadów na znaczącej części placu magazynowego. Studium gminy Kamienna Góra, choć nie ma charakteru wiążącego, nie dopuszcza powstania takiej instalacji w tym miejscu.

Identyczna instalacja miała powstać w Oświęcimiu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie odmówił uzgodnienia w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wrocławski RDOŚ jest jednak innego zdania. Inwestycja w Ptaszkowie może powstać! Większych uwag nie ma także kamiennogórski Sanepid, który również wydał opinię pozytywną. Po wysłuchaniu wszystkich stron, teraz wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus zadecyduje, czy instalacja na terenie gminy powinna być uruchomiona.

Bezrobocie w powiecie wałbrzyskim

Radny Jarosław Buzarewicz podkreślił, że w skali PUP w Polsce nasz w Powiatowy Urząd Pracy na lokalnym rynku można uznać za jest niezwykle aktywny. Mimo tego NIK po przeprowadzonej kontroli uznała, że efektywność form oferowanych przez Urzędy Pracy wynosi od 0,7 do 3,8%. W poszukiwaniu lepszych rozwiązań przedstawił propozycję Krzysztofa Inglota polegającą na zmianie systemu finansowania urzędów na taki, który uczyni z nich instytucje podlegające zasadom wolnego rynku. Zwrócił się o opinie dyrektor PUP w zakresie możliwości wdrożenia tego pomysłu.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Radochońska uznała, że system działania Urzędów Pracy w Polsce wymaga zmiany. Obecnie PUP działa w różnych obszarach prawnych. Nasza instytucja ubezpiecza każdą osobę bezrobotną. Z uwagi na ten fakt ok. 40% osób bezrobotnych utrzymuje ten status w celu uzyskania ubezpieczenia. Takich procesów działań jest na tyle dużo, że zaczęto się zastanawiać nad zmianą sposobu finansowania oraz zmianą sposobów postępowania.

Stopa bezrobocia w Powiecie Wałbrzyskim spada. W 2013 roku było 29,8% (zarejestrowanych 4339 bezrobotnych), w roku 2014 było 24,9% (zarejestrowanych 3577 osób bezrobotnych), a w roku 2015 było już 21,6%  – 2995 osób.

Rozprawa w sprawie instalacji w Ptaszkowie

Wójt gminy Kamienna Góra Patryk Straus informuje o rozprawie administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do produkcji gruntu antropogenicznego i kompozytu mineralno – organicznego zlokalizowana na działce wg ewidencji gruntów i budynków nr 130 w obrębie Ptaszków, gm. Kamienna Góra”.

Rozprawa administracyjna odbędzie się 6 maja 2016 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Kamiennej Górze (II p.).

Wyremontujemy drogę do Krzeszowa i wjazd do Sokołowska

Wkrótce ruszy remont odcinka drogi powiatowej, prowadzącej z Grząd w kierunku Krzeszowa (do granicy z gminą Kamienna Góra). Przebudowa zniszczonej nawierzchni będzie kosztować około 400 tys. zł.

Planowana jest także dalsza przebudowa drogi powiatowej w Sokołowsku (ul. Główna). Wartość inwestycji – 170 tys. zł.

O konieczności wykonania tych prac zadecydowaliśmy podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego.