Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego: 30 marca 2017 roku

Radny Jarosław Buzarewicz odniósł się do pkt 13 sprawozdania, dotyczącego szkoleń Ochotniczych Straży Pożarnych, z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Takie szkolenie ukończyło 30 druhów. Zapytał kto wziął udział w ww. szkoleniu oraz czy brali w nim udział przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu wszystkich gmin. Czy w związku z tym, że w ubiegłym roku większość jednostek na terenie Gminy Czarny Bór nie miała podpisanych stosownych umów z Gminą Czarny Bór, było utrudnione dysponowanie oraz kierowanie siłami na terenie powiatu wałbrzyskiego. Przypomniał, że ustanowiony został 15. minutowy czas dojazdu do każdego miejsca potencjalnie zagrożonego dla mieszkańców. Aby ten poziom utrzymać, to Gmina Czarny Bór i część Starych Bogaczowic jest chroniona również przez JRG z Kamiennej Góry.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Krzysztof Szyszka wyjaśnił, że szkolenia organizowane są na podstawie zebranych danych dotyczących zapotrzebowania w każdej jednostce OSP na terenie powiatu wałbrzyskiego. Wyraził nadzieję, że problem ten zostanie definitywnie rozwiązany na przestrzeni jednego miesiąca. Nadmienił, że najprawdopodobniej jednostka Jaczków i Czarny Bór po modyfikacji przedstawionych umów zdecydowały się na ich podpisanie. W związku z czym teren będzie prawidłowo zabezpieczony.

Pieniądze podzielone

Na moim profilu facebookowym opublikowałem wyniki głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego. Trzy projekty złożyli mieszkańcy gminy Czarny Bór, aż pięć zgłosili mieszkańcy gminy Mieroszów.

Pracujemy dla mieszkańców

Kilka ostatnich tygodni poświęciliśmy na prace nad budżetem Powiatu Wałbrzyskiego, jakim będziemy dysponować w 2017 roku. Zaplanowaliśmy przychody i wydatki, zabiegaliśmy o inwestycje niezbędne do zrealizowania na terenie naszych gmin, które będą służyły ich rozwojowi. Konsultowaliśmy je z: mieszkańcami, radnymi gmin, wójtami, burmistrzami.

Co zmieni się w 2017 roku?

Gmina Czarny Bór

Zostanie wyremontowana nawierzchnia drogi powiatowej na odcinku Jaczków – Gostków. Przebudujemy chodnik przy drodze powiatowej w Czarnym Borze (ul. Parkowa do skrzyżowania z drogą wojewódzką). Zabezpieczymy pieniądze na przebudowę drogi powiatowej -ul. XXX- lecia PRL w Czarnym Borze. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaczkowie otrzyma 40 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego. Jednostka jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, obsługuje zdarzenia na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Czytaj dalej „Pracujemy dla mieszkańców”

Projekt budżetu na 2017 rok: Czarny Bór

W 2017 roku wyremontujemy drogi powiatowe m.in. w gminie Czarny Bór: na odcinku Jaczków- Gostków oraz Witków – Czarny Bór. Przekażemy także pieniądze gminie Czarny Bór na przebudowę ul. XXX-lecia PRL w Czarnym Borze.

W budżecie na 2017 rok znajdzie się 40 tys. zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, przystosowanego do ratownictwa wodno-powodziowego.

Kolejną propozycją jest dofinansowanie budowy ścieżek pieszo-rowerowych. W przyszłym roku zabezpieczymy 100 tys. zł, które na wniosek poszczególnych gmin rozdysponujemy na opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie budowy poszczególnych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych w Powiecie Wałbrzyskim.

Ponad 4 godziny trwała dziś Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego.