Prace nad budżetem powiatu na 2016 rok

Moje wnioski do budżetu, złożone wspólnie z Andrzejem Lipińskim.

Gmina Czarny Bór:

– budowa chodnika w Witkowie,

– przebudowa chodników w Czarnym Borze,  ul. Parkowa, XXX-lecia PRL,

– przebudowa drogi powiatowej Grzędy – Krzeszów,

– zabezpieczenie 100 tys. zł na utworzenie Powiatowego Centrum Sportów Zimowych w Czarnym Borze.

Gmina Mieroszów:

– przebudowa chodników w Mieroszowie, od ul. Hożej do ul. Kwiatowej, ul. Sportowa 6a – 6e,

– dokończenie remontu nawierzchni, Łączna – Chełmsko Śląskie,

– przebudowa drogi powiatowej, Sokołowsko.

Polsko-czeska współpraca

Wspólnie z zarządem Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Ministerstwem Gospodarki współorganizowałem „Polsko-Czeską Konferencję Gospodarczą” w Jeleniej Górze. Zostałem zaproszony także do prowadzenia panelu z udziałem m.in.: Ilony Antoniszyn – Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Cezarego Przybylskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Gościem specjalnym był Jiři Koliba, Wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej.

Republika Czeska należy do naszych głównych partnerów gospodarczych. W 2014r. zajmowała 5 miejsce pod względem obrotów handlowych, a już w I półroczu br. polsko-czeskie obroty handlowe odnotowały wzrost o ok. 11% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Skumulowana wartość polskich inwestycji w Czechach na koniec 2013 r. według danych NBP wyniosła ok. 1,6 mld EUR. Czeskie inwestycje w Polsce są prawie 6-krotnie mniejsze, a ich skumulowana wartość wyniosła niecałe 270 mln EUR. W Jeleniej Górze zastanawiano się, jak te proporcje wyrównać. Jiři Koliba, wiceminister Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, mówił m.in. o gwałtownym przyspieszeniu gospodarki czeskiej.

Konferencja była największym i najważniejszym przedsięwzięciem promocyjnym dla polskiego i czeskiego biznesu, przedstawicieli samorządów oraz izb gospodarczych z obszarów przygranicznych.

Absolutorium za 2014

Jednogłośnie przegłosowaliśmy absolutorium dla zarządu powiatu wałbrzyskiego za 2014 rok. Poprzedni zarząd zostawił powiat z pulą około 4 mln zł do wykorzystania przez obecną radę.

Powiat wałbrzyski dysponuje budżetem na poziomie 46 mln zł. Ponad 9 mln zł w ubiegłym roku kosztowały inwestycje drogowe, w tym realizowane na terenie gminy Czarny Bór.

Oczy Polski i Europy będą zwrócone w stronę stolicy Dolnego Śląska

Zostało dokładnie pół roku do rozpoczęcia jednego z największych wydarzeń społeczno-kulturalnych w najnowszej historii Polski. Sprawowanie przez Wrocław w roku 2016 zaszczytnego tytułu Europejskiej Stolicy Kultury ma być świętem miasta, regionu i kraju w Polsce i Europie oraz Polski i Europy we Wrocławiu, świętem kultury i sztuki, ale przede wszystkim czasem doświadczania kultury, spotkań z pięknem, radości tworzenia dla mieszkańców oraz gości Wrocławia. O tym w piątkowy wieczór opowiadała Pierwsza Odsłona Programu ESK 2016 na Stadionie Wrocław, w której wzięło udział ponad 23 tys. widzów.

Program ESK 2016 jest pomyślany tak, by połączyć wydarzenia duże i często o międzynarodowym charakterze z działaniami angażującymi mieszkańców, czy animującymi działania lokalne. Mówiono także o różnorodności programowej ESK 2016, która w pewnym sensie jest kluczem do zrozumienia tego, co już za pół roku będzie mieć miejsce we Wrocławiu. I to właśnie różnorodność połączy pozornie oddalone od siebie dziedziny, wokół których zbudowany jest program na rok 2016. Co konkretnie wydarzy się?

Miałem przyjemność uczestniczyć w multimedialnym widowisku i koncercie, odbywającym się we Wrocławiu pod hasłem „Kierunek (kulturalna) stolica”, poprzedzonym wizytą studyjną w pocysterskim zespole klasztornym w Lubiążu.