Skala tragedii, grabieży jest ogromna i nikt nigdy nie powinien tego kwestionować.

Dzisiejsza sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego, poprzedzona pracami na komisjach. Pod obrady trafił m.in. projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji. To odpowiedź na apel Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pełnomocnik Rządu do Spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939 – 1945 zwrócił się do nas z apelem o godne upamiętnienie 84. rocznicy brutalnej i nieuzasadnionej agresji Niemiec na Polskę. Przewodnicząca rady Sylwestra Wawrzyniak przygotowała stanowisko rady.
 
Skala tragedii, grabieży jest ogromna i nikt nigdy nie powinien tego kwestionować. Przypomnę jednak, że nota dyplomatyczna, w której Polska domaga się od Niemiec reparacji za szkody wyrządzone podczas II wojny światowej została wysłana do Berlina. Nie powinniśmy podejmować uchwały, która dziś trafiła pod obrady. Jakiekolwiek działania trzeba zostawić dyplomatom.
 
W skierowanym do nas piśmie pełnomocnik rządu podpowiada także inne działania, które może podjąć rada: upamiętnienie miejsc zbrodni niemieckich, oszacowanie strat wojennych na terenie naszego powiatu.