Pieniądze na sport

Do 25 stycznia można składać w Starostwie Powiatowym wnioski. Jest ogłoszony konkurs na realizację działań sportowych w tym roku. Zachęcam kluby sportowe (m.in.: UKS, stowarzyszenia kultury fizycznej posiadające osobowość prawną), które na terenie powiatu wałbrzyskiego prowadzą działalność sportową.