WAŻNE! Trwa zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą w sprawie ustawy o refundacji in vitro.

Założeniem obywatelskiego projektu ustawy jest przeznaczenie z budżetu państwa środków na politykę zdrowotną w obszarze leczenia niepłodności, w tym finansowanie procedur medycznych wspomaganej prokreacji, m.in. in vitro. Projekt ustawy zakłada przeznaczenie na ten cel co najmniej 500 mln zł rocznie. 

Projekt ustawy o refundacji in vitro

Na Naszą pomoc liczą w Polsce 1,5 mln par cierpiących z powodu niepłodności.