Rok 2022: na co wydamy publiczne pieniądze?

 
 
Zbliża się czas decydowania, na jakie zadania w przyszłym roku samorządowcy wydadzą publiczne pieniądze. Złożyłem wnioski, zgodnie z wieloma sugestiami mieszkańców, do zarządu #powiatwałbrzyski, rad gmin #CzarnyBór i #Mieroszów.

1. Poprawa bezpieczeństwa: dodatkowe patrole policji w Czarnym Borze i Mieroszowie, 50.000 zł.
2. Szerzenie kultury: zabezpieczenie środków finansowych na organizację wydarzeń kulturalnych o charakterze ogólnopolskim w Sokołowsku, 50.000 zł.
3. Uruchomienie strony internetowej, hosting, obsługa – promocja lokalnych produktów, sprzedaż, 20.000 zł.
4. Szerzenie kultury: zabezpieczenie środków finansowych na organizację wydarzeń kulturalnych w gminach powiatu wałbrzyskiego, 200.000 zł.
5. Przebudowa chodnika w Grzędach, 100.000 zł.
6. Budowa chodnika w Czarnym Borze, ul. Parkowa, odcinek od ul. Nadrzecznej do domów w Czarnym Borze, w kierunku Witkowa. Kwota do oszacowania.
 
 
Czarny Bór, propozycje dla radnych gminy, wójta:
1. Budowa chodnika oraz dróg dojazdowych do gospodarstw w Jaczkowie.
2. Budowa chodnika od ul. Świerkowej do skrzyżowania Polna – Wesoła w Czarnym Borze.
3. Dokończenie inwestycji na osiedlu domów jednorodzinnych w Czarnym Borze: odwodnienie, nawierzchnia.
4. Montaż oświetlenia energooszczędnego – ul. Jasna w Czarnym Borze.
5. Naprawa mostu łączącego drogę powiatową z posesją nr 58 w Grzędach.
6. Wymiana oświetleń ulicznych na energooszczędne.
7. Partycypacja – komunikacja powiatowa, dodatkowe kursy autobusów: gmina Czarny Bór – Boguszów – Gorce i dalej do Wałbrzycha.
8. Opracowanie koncepcji zagospodarowania zalewu w Grzędach oraz wieży zamkowej w Czarnym Borze.
9. Rozważenie możliwości w partycypacji utworzenia w Czarnym Borze gabinetów: reumatologicznego i ginekologicznego.
10. Uruchomienie miejsc spotkań młodzieży w godz. 18.oo – 22.oo.
 
 
Mieroszów, wnioski dla radnych gminy, burmistrza:
1. Wymiana oświetleń ulicznych na energooszczędne.
2. Oświetlenie Sokołowska: ul. Radosna, ul. Gminna.
3. Dodatkowe miejsca parkingowe w Sokołowsku.
4. Dokończenie budowy chodnika do Sokołowska od wjazdu.
5. Partycypacja – komunikacja powiatowa, dodatkowe kursy autobusów: gmina Mieroszów – Wałbrzych.
 
W powiecie wnioski będą analizowane, rozpatrywane na komisjach, aby ostatecznie wypracować uchwałę budżetową. Podobnie pracować będą radni gmin.