Jest odpowiedź: powinno być bezpieczniej

#ziemiawałbrzyska #CzarnyBór: chodnik wzdłuż ulicy Parkowej kończy się na wysokości Nadrzecznej. W dalszej części ulicy Parkowej jest jeszcze 15 budynków. Zasadne wydaje się wybudowanie około 300 metrów chodnika. Pilne są prace melioracyjne w znajdującym przy drodze powiatowej “czerwonym potoku”.

Złożyłem także wniosek o montaż lustra drogowego przy rozwidleniu, na wysokości budynku nr 23.

Odpowiedź na mój wniosek: