Powiat dołożył do remontu

Parafia w #CzarnyBór złożyła wniosek o dofinansowanie remontu. Rozpatrzyliśmy go pozytywnie. Dziękuję koleżankom i kolegom z rady..

Remont trwa. 50 tysięcy złotych na nową elewację kościoła przekazała Rada Powiatu Walbrzyskiego. Kościół w Czarnym Borze #ziemiawałbrzyska został wybudowany w 1926 roku. Jest wpisany do gminnej ewidencji zabytów.