Aktywnie uczestniczymy w ważnych dla mieszkańców naszego powiatu inicjatywach.

 
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, jeszcze przed pandemią: z Katarzyną Mrzygłocką (poseł na sejm), Sylwią Bielawską (wiceprezydent Wałbrzycha), Andrzejem Lipińskim (burmistrzem Mieroszowa) i Rafałem Jurkowlańcem (byłym marszałkiem i wojewodą).
 
Aktualnie m.in.: zainicjowaliśmy spotkanie w sprawie programu STOP SMOG (pierwsze za nami), w środę uczestnicznymy w sesji rady powiatu, umawiamy kolejne spotkanie z władzami #gminaCzarnyBór i kopalni #Melafir w sprawie ustawienia w Czarnym Borze stacji pomiaru zanieczyszczenia powietrza.