Smogowi powiedzmy stop

 
Jeszcze w lutym NFOŚiGW poinformuje o dacie rozpoczęcia kolejnego naboru oraz nowych warunkach udziału w programie STOP SMOG.
 
Program jest dla osób ubogich energetycznie, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wsparcie można otrzymać na wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów do 70 % kosztów realizacji porozumienia.
 
Zadanie może być realizowane przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat.
Wystąpiliśmy do starosty wałbrzyskiego o zainteresowanie się formą ekologicznego wsparcia mieszkańców naszego powiatu, wprowadzenie programu przy współpracy z gminami.