Budżet powiatu uszczuplono o około 2,7 mln zł.

Sesja rady powiatu wałbrzyskiego. Niedopatrzenie, niedopilnowanie starosty, niekompetencja…

Wiele pytań bez odpowiedzi, wniosek członka zarządu Mirosława Potapowicza o zamknięcie merytorycznej dyskusji.

Oddajemy pieniądze do budżetu państwa! Tym razem otrzymaliśmy dwie decyzje.

Foto użyczone / Wałbrzych24.com