Apel ws. działań Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. dot. Domu Zdrojowego w Jedlinie-Zdroju

Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego
Klub #Dialog #Współpraca #Działanie
Jarosław Buzarewicz, Ramona Bukowska, Ewa Dorosz
Leonard Górski, Łukasz Kazek, Kamil Orpel
Bogdan Stochaj, Jolanta Woźniak

Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego

Radni z Klubu Dialog Współpraca Działanie w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego, przedstawiciele lokalnej społeczności, którym na sercu leży rozwój turystyczny pięknych, górskich terenów Ziemi Wałbrzyskiej zwracamy się z apelem do władz Województwa Dolnośląskiego – właściciela Uzdrowiska Szczawno-Jedlina S.A. o podjęcie niezwłocznych rozmów z władzami Jedliny-Zdroju, reprezentującymi interesy lokalnej społeczności, ws. dalszego losu Domu Zdrojowego – serca jedlińskiego uzdrowiska.

Jesteśmy zaniepokojeni doniesieniami medialnymi oraz apelem Rady Miasta Jedlina-Zdrój ws. protestu przeciwko pozbawiania Domu Zdrojowego w Jedlinie-Zdroju jego dotychczasowej funkcji, a więc leczenia kuracjuszy, stanowiących ważną grupę turystów, z których pobytu w mieście korzysta znaczna część mieszkańców – nie tylko pracowników Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, ale także jedlińskich przedsiębiorców, u których robią zakupy, kupują pamiątki, jadają posiłki, korzystają z usług fryzjerskich i innych.

Doceniając wkład miasta Jedlina-Zdrój w rozwój infrastruktury związanej działalnością uzdrowiskową (m.in. budowę Pijalni Wód Mineralnych oraz Pawilonu Zdrojowego, remont skweru uzdrowiskowego, odnowienie Placu Zdrojowego oraz wybudowanie parkingu dla kuracjuszy, rewitalizowanie budynków i przestrzeni publicznej w otoczeniu obiektów Spółki, budowę i rozwój Uzdrowiskowego Szlaku Rekreacyjnego) jesteśmy jednocześnie zaniepokojeni informacją wynikającą z apelu Rady Miasta Jedlina-Zdrój o braku odpowiedniej informacji zwrotnej nt. planów działania Spółki na terenie gminy, a także brakiem woli podejmowania partnerskich rozmów między
samorządami, które powinny odbywać się w duchu zasady pomocniczości.

W tych szczególnie trudnych, pandemicznych czasach, w których wiele branż, w tym szczególnie branża turystyczna i okołoturystyczna, cierpią ze względu na obniżenie popytu na ich usługi, potrzebna jest szczególna wrażliwość oraz wyraz solidarności ze strony władz publicznych (w tym samorządowych). Działaniem idącym dokładnie w poprzek takiej postawie jest decyzja organów spółki Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., polegająca na wydzierżawieniu głównego obiektu Spółki w Jedlinie-Zdroju tj. Domu Zdrojowego na cele inne, niż sanatoryjne i lecznicze. Takie
działanie to najlepsza recepta na doprowadzenie Uzdrowiska „do zawału”. A nie taka jest chyba intencja Radnych Sejmiku oraz Zarządu Województwa Dolnośląskiego?

Dlatego zwracamy się z apelem o ponowne, dogłębne przeanalizowanie tych zamierzeń, podjęcie pilnego dialogu i współpracy z władzami samorządowymi Gminy Jedliny-Zdroju, celem wypracowania wspólnych mieszkańców i przedsiębiorców Jedliny-Zdroju rozwiązań, mających także na uwadze rozwój turystyczny naszego regionu.