Spiszmy się, jak na rolników przystało!

Sprawdź, czy obowiązuje Ciebie Powszechny Spis Rolny 2020, który trwa do 30 listopada br. Tu dowiesz się, czy jesteś objęty spisem rolnym https://spisrolny.gov.pl/ Pod tym adresem znajdziesz również szczegółowe informacje dotyczące spisu rolnego.