Sesja, sytuacja kryzysowa i…

Zarząd powiatu wałbrzyskiego dzieli kolejne 600 tys. zł nie wiadomo na co? Nie uzasadnia konieczności przekazania dodatkowych środków na administrację i zarządzanie kryzysowe…

Powiat wałbrzyski przed dzisiejszą sesją miał 412 tys. zł w budżecie na 2020 rok (w tym 206 tys. zł na rezerwie), a po dzisiejszej sesji będzie to już kwota 912 tys. zł na zarządzanie kryzysowe. Zarząd powiatu nie planuje wykorzystać własnych obiektów do zorganizowania miejsca kwarantanny (SANEPID zaleca, co do zasady, kwarantannę domową). Mamy zapłacić kilkaset tysięcy zł zewnętrznemu podmiotowi za zorganizowanie takiego miejsca?!

Starosta nie chce udzielić radnym informacji, co stało się z 412 tys. zł przeznaczonymi na zarządzanie kryzysowe w tym roku, nie chce informować na co wyda 500 tys. zł, które pojawiło się po dzisiejszej sesji w dyspozycji zarządzania kryzysowego (z pominięciem Prawa Zamówień Publicznych, no mocy specustawy). Kolejne 100 tys. zł wyda na… administrację.

Dla porównania, powiat kamiennogórski ma w budżecie na 2020 rok zaplanowane 78 tys. zł na zarządzanie kryzysowe (w tym 70 tys. zł na rezerwie). Rada nie zwiększyła wydatków na sesji, która odbyła się w tym tygodniu. Powiat świdnicki – ma w budżecie na 2020 rok zaplanowane na ten cel 285 tys. zł (w tym 285 tys. zł na rezerwie). Rada nie planuje zwiększenia wydatków. Starosta świdnicki planuje wykorzystać 20-30 tys. zł z rezerwy na zorganizowanie miejsca kwarantanny w jednym ze swoich obiektów (w schronisku młodzieżowym).

Fot. Ziemia Wałbrzyska