Komu potrzebna ta droga?

#StanisławSkrzyniarz i #MarekMasiuk nie poparli złożonego przez nasz klub radnych wniosku do uchwały budżetowej ws. wprowadzenia do budżetu wydatku na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi nr 380D (z Grzmiącej do Rybnicy Leśnej). Obu Panom powinno zależeć na remoncie tej drogi, tak przynajmniej twierdzą…

Na ostatniej sesji Rady Powiatu w imieniu klubu radnych wypowiedziała się #EwaDorosz:

– Wnioskujemy o zmniejszenie wydatków w dziale 750 „administracja publiczna” na zadanie pn. „Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – etap II” w kwocie 150 tys. zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 380 w Grzmiącej i Rybnicy Leśnej” w kwocie 150 tys. zł – dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050.

Padły też konkretne argumenty:
– pierwszy „realny” krok, aby wyremontować najbardziej zniszczoną drogę w powiecie,
– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest dla nas ważniejsza, niż zakup sprzętu IT dla starostwa, do którego namawia zarząd powiatu, tym bardziej, że modernizacja sieci informatycznej była już prowadzona w poprzednich latach.

Uznaliśmy, że lekką ręką zwiększany jest deficyt z 1,5 mln zł (pierwsza wersja zmian do budżetu z 16.01.2020) do 2,1 mln zł (ostateczna wersja z autopoprawkami z 29.01.2020), a tak trudno jest zwiększyć ten deficyt na potrzeby mieszkańców? No coś co jest niezbędne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Racjom, argumentom nie było końca. Okazały się one jednak niewystarczające dla osób skupionych wokół starosty, zwłaszcza dla Panów Skrzyniarza i Masiuka. Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego #SylwestraWawrzyniak nawet na 15 min. przerwała obrady.

8 głosami za (klub radnych #Dialog #Współpraca #Działanie i 9 przeciw (#ZiemiaWałbrzyska#PiS) wniosek nie został przyjęty.