28.10.2015: SESJA RADY POWIATU WAŁBRZYSKIEGO

Radny Jarosław Buzarewicz przypomniał, że 14 września bieżącego roku został powołany sztab kryzysowy na podstawie zawiadomienia o znalezieniu obiektów militarnych na terenie powiatu wałbrzyskiego, a następnie zapytał czy na dzień bieżący zagrożenie to zostało zweryfikowane, jak długo będą trwały prace oraz czy prace sztabu wiążą się z dodatkowymi kosztami. Zapytał ponadto, czy Akademia Górniczo-Hutnicza zaangażuje się w prowadzenie badań.

Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że w chwili otrzymania zgłoszenia o znaleziskach militarnych zostały zawiadomione wszystkie merytoryczne ministerstwa oraz wojewoda dolnośląski. Dodał, że prace sztabu nadal trwają, a tym samym odbywa się weryfikacja znaleziska. Opowiedział, że spotkanie sztabu kryzysowego zostanie zwołane w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia bieżącej sesji rady. Zaznaczył, że za żadne wykonywane badania powiat wałbrzyski nie ponosi kosztów. Dodał, że jedynie podczas wykonywania prac weryfikacyjnych należy pokryć koszty delegacji dla geodety. Przypomniał, że prace sztabu polegają na weryfikacji zagrożenia. Wspomniał, że powiat wałbrzyski będzie musiał ponadto dokonać inwentaryzacji, jednak trwa oczekiwanie na stosowne dokumenty.