29.12.2014: Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego

Radny Jarosław Buzarewicz poruszył temat związany z budową obwodnicy w Czarnym Borze. I etap to przebudowa drogi, ok. 864 m, patrząc na wykonane prace ciężko jest mówić jeszcze o obwodnicy – usunięte drzewa, nowa nawierzchnia już istniejącej drogi, gmina uzyskała dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 598.412 zł , powiat także dofinansowała I etap kwotą 100 tys. zł. W przyszłym roku mamy dofinansować kolejny etap 300 tys. zł.
Radny Jarosław Buzarewicz zwrócił się do zarządu o rozważenie, czy nie należy zwiększyć rezerwy na wkład własny do projektów, która wynosi 80.000 zł. Zapytał ponadto, czy jednostki powiatowe realizujące projekty mogą liczyć na środki z budżetu powiatu, które pokryją wymagany wkład własny. Starosta zapewnił, że jeśli zajdzie taka potrzeba, pieniądze zostaną przekazane.
Radny Jarosław Buzarewicz złożył wnioski do budżetu na 2015 rok w następujących sprawach:
• o przeznaczenie kwoty 20 tys. zł. na przebudowę trzech wiat przystankowych wzdłuż drogi nr 3367D w Gminie Czarny Bór. Jako źródło finansowania wskazał środki pochodzące z rezerwy ogólnej uchwały budżetowej powiatu wałbrzyskiego na 2015 rok. W wyniku głosowania: 7za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
• o przeznaczenie kwoty 50 tys. zł na remont korytarzy w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Jako źródło finansowania wskazał środki pochodzące z rezerwy ogólnej uchwały budżetowej powiatu wałbrzyskiego na 2015 rok. W wyniku głosowania: 6 za, 9 przeciw, 1 wstrzymujący się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
• o przeznaczenie kwoty 100 tys. zł na odbudowę parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. W wyniku głosowania: 7 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się (16 radnych na sali), wniosek nie został podjęty.
Następnie zapytał czy Gmina Czarny Bór ma szansę na skorzystanie z Programu Rozbudowy Infrastruktury Komunikacyjnej. W przypadku twierdzącej odpowiedzi poprosił o określenie warunków, które gmina musiałaby spełnić. Wicestarosta Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski powiedział, że spotkanie z wójtem Gminy Czarny Bór planowane jest na miesiąc styczeń 2015 roku, na którym poruszy kwestię możliwości współpracy w tym zakresie.
Radny Jarosław Buzarewicz złożył do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego interpelację o opracowanie planu rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie powiatu wałbrzyskiego.